Arctic Airlink utvecklar norra Finland, Norge och Sverige

Flyglinjen Arctic Airlink trafikerar Oulu-Luleå-Tromsø. Arctic Airlink är ett lokalt initiativ som vilar på en stark drivkraft att ta ansvar för och utveckla regionen i norra Finland, Norge och Sverige i öst-västlig riktning. Bättre infrastruktur och tillgänglighet är en förutsättning för mer och bättre affärer, större arbetsmarknad, ökad turism, attraktivitet och öppenhet mellan goda grannländer. Tillsammans med samarbetspartners, offentliga och privata aktörer och invånare ser vi fram emot att utveckla Arctic Airlink och hela regionen.

Arctic Link AB tillsammans med Nextjet trafikerar flyglinjen Arctic Airlink.

”Local friend of people and business”